Vakances

KRĀVĒJS OLU ŠĶIROŠANAS CEHĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • fiziskā izturība
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • veikt gatavās produkcijas pārvietošanu ceha noliktavā
 • iekārtu uzkopšana pēc ražošanas procesa pabeigšanas
 • izejvielu pārvietošana noliktavā

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības un izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku pēc maiņu grafika no plkst. 8.00 – 20.00
 • darba samaksu pēc stundas likmes, kas veido ikmēneša atalgojumu no 1010 EUR līdz 1115 EUR (bruto)


Pieteikties var elektroniski, nosūtot cv uz darbs@balticovo.lv ar norādi "Krāvējs".
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 63943834, 28009229

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu. 

ĶĪMIĶIS/E
IECAVA

PRASĪBAS:

 • augstākā izglītība ķīmijā (var būt pēdējo kursu students)
 • iepriekšējā pieredze līdzīgā amatā
 • iepriekšējā pieredze darbā akreditētā testēšanas laboratorijā
 • labas prasmes darbā ar datoru
 • latviešu valodas zināšanas, vēlams angļu valodas zināšanas
 • analītiskās prasmes, augsta atbildības sajūta un precizitāte

PIENĀKUMI:

 • veikt ķīmisko testēšanu un rezultātu apstrādi saskaņā ar apstiprinātām metodēm
 • noformēt testēšanas pārskatus
 • sagatavot darbam nepieciešamos reaģentus
 • savas kompetences ietvaros piedalīties pārvaldības sistēmas dokumentācijas pilnveidē
 • patstāvīgi ņemt paraugus testēšanai (vajadzības gadījumā)

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības un izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku darba dienās no plkst. 8.00 – 17.00
 • atalgojumu no 1200 EUR līdz 1600 EUR bruto (atalgojuma līmenis ir atkarīgs no kandidātam piemītošām prasmēm un pieredzes līdzīgā amatā)

Piesakies, sūtot savu CV ar norādi “Ķīmiķis/e” uz darbs@balticovo.lv 
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni: 28009229, 63943834

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu. 

DARBA RĪKOTĀJS/A Putnu mītņu apsaimniekošanas dienestā
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vismaz vidējā izglītība
 • pieredze darbinieku darba organizēšanā, pieredze darbā ar komandas vadīšanu
 • labas plānošanas prasmes
 • labas datorprasmes, Excel zināšanas
 • precizitāte un atbildības sajūta

PIENĀKUMI:

 • organizēt putnu novietņu uzkopšanas darbus pēc noteikta plāna
 • sastādīt putnu novietņu uzkopšanā strādājošo darbinieku veicamo darbu plānus un grafikus
 • uzraudzīt putnu novietņu uzkopšanā strādājošo darbinieku paveiktos darbus, veikt ikdienas darbu kvalitātes kontroli
 • veikt regulāru uzskaiti un atskaites par paveiktajiem darbiem

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības un izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku darba dienās no plkst. 8.00 – 17.00
 • atalgojumu no 1600 - 1800 EUR (bruto) pirms nodokļu nomaksas (atalgojuma līmenis ir atkarīgs no kandidātam piemītošām prasmēm un pieredzes līdzīgā amatā)

Piesakies, sūtot savu CV ar norādi “Darba rīkotājs PMAD” uz darbs@balticovo.lv
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni: 28009229, 26771370

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu. 

PAKOŠANAS OPERATORS VĀRĪTO OLU PRODUKTU RAŽOŠANAS CEHĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vēlama vidējā izglītība
 • fiziskā izturība
 • labas komunikācijas prasmes un spēja sastrādāties komandā
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • gatavo produktu pakošana, ievērojot noteikto svaru atbilstošajā iepakojumā
 • gatavās produkcijas marķēšana un nogādāšana noliktavā
 • veikt vizuālo kontroli produkta iepakojumiem un marķējumiem
 • ievērot ceha sanitāri higiēniskās prasības
 • veikt iekārtu un telpu mazgāšanu un dezinfekciju

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības un izaugsmes iespējas
 • veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes pēc pārbaudes laika
 • darba laiku pēc maiņu grafika no plkst. 6:00 – 18:00 vai plkst. 8.00 – 20.00
 • darba samaksu pēc stundas likmes, kas veido ikmēneša atalgojumu no 950 EUR līdz 1200 EUR bruto


Pieteikties var elektroniski, nosūtot cv uz darbs@balticovo.lv ar norādi "Pakošanas operators Vārīto olu produktu ražošanas cehā".
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 63943834, 28009229

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu. 

DARBA RĪKOTĀJS VĀRĪTO OLU PĀRSTRĀDES CEHĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vēlama pieredze līdzīgā darbā pārtikas ražošanas uzņēmumā
 • vismaz vidējā, vidējā speciālā vai tehniskā izglītība
 • pieredze darbā ar tehniskām iekārtām, tehniska izpratne par ražošanas procesiem
 • spēja organizēt un vadīt maiņas darbu
 • spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, rast risinājumus problēmsituācijās
 • prasme strādāt ar datoru

PIENĀKUMI:

 • nodrošināt ražošanas iekārtas darbību atbilstoši ražošanas procesam
 • plānot maiņas darbu, vadoties no ražošanas uzdevuma
 • veikt materiālu un izejvielu uzskaiti
 • kontrolēt un nodrošināt augstas un nemainīgas kvalitātes produktu ražošanas procesu

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības/kursus un profesionālās izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku pēc grafika no plkst. 6.00 – 18.00
 • darba samaksu pēc stundas likmes, kas veido ikmēneša atalgojumu no 1250 EUR līdz 1500 EUR bruto un piemaksas par sasniegtajiem rezultātiem

Piesakies, sūtot savu CV uz darbs@balticovo.lv ar norādi “Darba rīkotājs Vārīto olu pārstrādes cehā”.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni: 28009229, 63943834

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu.

RAŽOŠANAS IEKĀRTAS MEHĀNIĶIS OLU ŠĶIROŠĀNAS CEHĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vidējā tehniskā izglītība/tehniskā speciālā, vēlams iepriekšēja pieredze mehatronikas inženiera vai līdzīgā amatā
 • labas zināšanas iekārtu darbības un automatizācijas procesu nodrošināšanā
 • pieredze tehnisko (vēlams ražošanu) iekārtu remontdarbos
 • prasme strādāt ar datoru
 • latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlams B elektrodrošības grupa
 • metināšanas iemaņas

PIENĀKUMI:

 • pārraudzīt ražošanas ceha iekārtu tehnisko stāvokli, uzturot iekārtas darba kārtībā
 • veikt kā plānveida, tā neplānotos iekārtu remontdarbus
 • sekot līdzi plānoto ceha iekārtu remontdarbu izpildei un sniegt atskaites
 • sagatavot iekārtu rezerves detaļu iepirkuma plānu
 • iniciēt nepieciešamos uzlabojumus ceha iekārtu efektīvākam un drošākam darbam

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības/kursus un profesionālās izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku pēc maiņu grafika no plkst. 7.00 – 19.00
 • atalgojumu no 8,25 EUR līdz 10,25 EUR (bruto) stundā

Piesakies, sūtot savu CV ar norādi “Ražošanas iekārtas mehāniķis” uz darbs@balticovo.lv
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni: 28009229, 63943834

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu.

VADĪTĀJA ASISTENTS/E
IECAVA

PRASĪBAS:

 • vismaz vidējā izglītība
 • vēlama pieredze lietveža vai asistenta amatā
 • latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu vai angļu valodas zināšanas
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām (word, excel, powerpoint)
 • spēja būt organizētam un atbildīgam

PIENĀKUMI:

 • veikt lietvedības darbus
 • asistēt tikšanās reizēs ar sadarbības partneriem, reģistrēt pārrunāto
 • organizēt un koordinēt LEAN sistēmas 5S programmas ieviešanu uzņēmumā
 • sagatavot nepieciešamās atskaites
 • atbalstīt un asistēt dažādos projektos un ikdienas darbos

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības/kursus un profesionālās izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku no plkst. 8.00 līdz 17.00
 • atalgojumu 1200 EUR (bruto)

Piesakies, sūtot savu CV ar norādi “Vadītāja asistents” uz darbs@balticovo.lv
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni: 28009229, 26771370

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu.

MEHATRONIĶIS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • iepriekšēja pieredze mehatroniķa vai līdzīgā amatā
 • profesionāla izglītība mehatronikas vai līdzīgā jomā
 • ļoti labas zināšanas iekārtu darbības un automatizācijas procesu nodrošināšanā
 • vēlamas zināšanas PLC montēšanā un programmēšanā
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas, vēlams angļu un krievu valodas zināšanas

PIENĀKUMI:

 • nodrošināt uzņēmuma automatizēto iekārtu efektīvu darbu, veicot sistemātiski šo iekārtu darbības uzraudzību un nepieciešamos remontus
 • veikt automatizēto iekārtu materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu analīzi un sniegt struktūrvienību vadītājiem ierosinājumus par nepieciešamiem uzlabojumiem
 • veikt automatizēto iekārtu sistēmu projektēšanas, uzstādīšanas un programmēšanas darbus
 • izstrādāt jaunus risinājumus ražošanas iekārtu automatizācijas nodrošināšanā
 • veikt robotu vadības programmēšanu, pneimatisko iekārtu vadību un frekvenču pārveidotāju montēšanu un iestatīšanu

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības/kursus un profesionālās izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku darba dienās no plkst. 8.00 – 17.00
 • ikmēneša atalgojumu no 1600 līdz 1800 EUR bruto (atkarībā no pieredzes un prasmēm)
 • degvielas kompensācija nokļūšanai uz/no darba

Piesakies, sūtot savu CV ar norādi “Mehatroniķis” uz darbs@balticovo.lv
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni: 28009229, 26771370

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu. 

MEHATRONIĶIS PUTNU MĪTNĒS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • iepriekšējā pieredze mehatroniķa vai līdzīgā amatā
 • profesionālā izglītība mahatronikas vai līdzīgā amatā
 • ļoti labas zināšanas iekārtu darbības un automatizācijas procesu nodrošināšanā
 • augsta atbildības sajūta un spēja pašam organizēt savu darbu
 • spēja ātri pieņemt pamatotus lēmumus

PIENĀKUMI:

 • nodrošināt pareizu putnu mītņu iekārtu tehnisko darbību
 • regulēt elektronisko iekārtu elementus un mezglus
 • sastādīt elektroniskās un elektriskās shēmas
 • sastādīt pārbaužu un tehniskās apkopes grafikus un veikt iekārtu pārbaudes atbilstoši grafikam
 • sekot līdz iekārtu darbībai, veicot pārbaudes un mērījumus, kā arī veikt iegūto datu reģistrāciju un analīzi

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības/kursus un profesionālās izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku no plkst. 8.00 – 17.00 (no otrdienas līdz sestdienai)
 • ikmēneša atalgojumu no 7 EUR līdz 15 EUR (bruto) stundā pirms nodokļu nomaksas (atalgojuma līmenis ir atkarīgs no kandidātam piemītošām prasmēm un pieredzes līdzīgā amatā)

Piesakies, sūtot savu CV ar norādi “Mehatroniķis Putnu mītnēs” uz darbs@balticovo.lv
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni: 28009229, 26771370

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu. 

PRODUKTU RAŽOŠANAS OPERATORS OLU PĀRSTRĀDES CEHĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vidējā tehniskā izglītība
 • fiziskā izturība
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • nodrošināt precīzu produktu ražošanas - pasterizācijas procesa norisi, t.sk. nepieciešamos sagatavošanās darbus pirms procesa uzsākšanas
 • nodrošināt pakošanas iekārtas darbību un tās uzturēšanu kārtībā
 • uzraudzīt iekārtu un sistēmu darbību
 • veikt telpas un iekārtas mazgāšanu un dezinfekciju, saskaņā ar mazgāšanas dezinfekcijas instrukciju

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas  uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības un izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku maiņās ar nakts stundām
 • darba samaksu pēc stundas likmes, kas veido ikmēneša atalgojumu no 1300 EUR līdz 2000 EUR bruto un piemaksas par sasniegtajiem rezultātiem


Pieteikties var elektroniski, nosūtot cv uz darbs@balticovo.lv ar norādi "Produktu ražošanas operators Olu pārstrādes cehā".
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 63943834, 28009229

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu.

OLU ŠĶIROŠANAS IEKĀRTU VADĪTĀJS/A – OPERATORS/E
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vēlamas zināšana un pieredze darbā ar ražošanas iekārtām un to darbības organizēšanu
 • vēlamas zināšanas un pieredze darbā ar mehāniskām iekārtām
 • prasme strādāt ar datoru
 • latviešu valodas zināšanas un vēlamas zināšanas angļu valodā iekārtas darbības procesu organizēšanā
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta

PIENĀKUMI:

 • vadoties pēc noteikta ražošanas plāna iestatīt olu šķirošanas iekārtu darbam un organizēt iekārtas darbību visā ražošanas procesa laikā
 • organizēt un veikt citu ar olu šķirošanas procesu saistītu ražošanas palīgiekārtu un palīgmehānismu darbību un apkalpošanu
 • sadarboties ar darba rīkotāju visas maiņas darba laikā, lai nodrošinātu ražošanas plāna izpildi
 • organizēt un pārraudzīt ražošanas procesa laikā maiņas darbu ražošanas plāna izpildes nodrošināšanai.

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības un izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku pēc maiņu grafika no plkst. 7.00 – 19.00
 • atalgojums no 7,40 EUR līdz 10,25 EUR (bruto) stundā pirms nodokļu nomaksas (atalgojuma līmenis atkarīgs no kandidātam piemītošām prasmēm un kompetencēm)

Piesakies, sūtot savu CV ar norādi “Olu šķirošanas iekārtu vadītājs-operators”, uz darbs@balticovo.lv 
Sīkāka informācija zvanot pa tālruni: 28009229, 26771370

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu. 

STRĀDNIEKS PUTNU NOVIETNĒS
IEVACA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • fiziska izturība
 • atbildība par padarīto darbu un precizitāte
 • vēlēšanās strādāt un spēja padarīt darbu

PIENĀKUMI:

 • uzturēt tīras un darba kārtībā putnu novietņu iekārtas
 • veikt putnu mēslu izvākšanu no putnu novietnēm
 • nodrošināt uzkopšanu putnu novietnēs un to teritorijā

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļvalstīs
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības un izaugsmes iespējas
 • veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes pēc pārbaudes laika
 • darba laiks pēc maiņu grafika
 • darba samaksu pēc stundas likmes, kas veido ikmēneša atalgojumu no 1115 EUR bruto

Pieteikties var elektroniski, nosūtot cv uz darbs@balticovo.lv
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 63943834, 28009229

SĒTNIEKS/STRĀDNIEKS ZĀLES PĻAUŠANAS DARBOS
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vēlme strādāt un kvalitatīvi paveikt uzticēto

PIENĀKUMI:

 • veikt zāles pļaušanu norādītā uzņēmuma teritorijā ar trimmeri

PIEDĀVĀJAM:

 • darbu uz noteiktu laiku no augusta līdz oktobrim
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • elastīgu darba laiku
 • atalgojumu 6,84 EUR stundā (bruto) – summētais darba laiks

Piesakies, sūtot savu CV, ar norādi “Strādnieks zāles pļaušanas darbos”, uz darbs@balticovo.lv 

Sīkāka informācija zvanot pa tālruni: 28009229, 63943834

SĒTNIEKS OLU RAŽOŠANAS CEHĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vēlme strādāt un kvalitatīvi paveikt uzticēto

PIENĀKUMI:

 • veikt ražošanas cehu teritorijas uzkopšanu
 • veikt tehnisko telpu uzkopšanu, atbilstoši grafikam

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības un izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku darba dienās no plkst. 8.00 – 17.00
 • atalgojumu no 5,69 EUR (bruto) stundā pirms nodokļu nomaksas 

Piesakies, sūtot savu CV, ar norādi “Sētnieks Olu ražošanas cehā”, uz darbs@balticovo.lv 
Sīkāka informācija zvanot pa tālruni: 28009229, 63943834


DARBA RĪKOTĀJS OLU ŠĶIROŠANAS CEHĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • pieredze līdzīgā amatā un ražošanas procesa izpratne
 • vismaz vidējā izglītība
 • spēja vadīt darba komandu un sastrādāties komandā
 • prasme strādāt ar datoru
 • augsta stresa noturība
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta

PIENĀKUMI:

 • organizēt un kontrolēt olu šķirošanas ceha strādnieku ikdienas darbu
 • formulēt un norīkot maiņai darba uzdevumus
 • uzraudzīt iekārtu tehnisko stāvokli, organizēt savlaicīgu problēmu novēršanu
 • veikt produkcijas, palīgmateriālu, taras un ražošanas blakusproduktu kvalitātes paškontroli darba vietās
 • nodrošināt ar ražošanas procesiem saistītu dokumentāciju apriti un noteikumu izpildi
 • veikt regulāras atskaites par olu šķirošanas ceha ikdienas darba procesiem

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības un izaugsmes iespējas
 • veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes pēc pārbaudes laika
 • darba laiku pēc grafika no plkst. 8.00 – 20.00
 • atalgojumu no 7,40 līdz 10,25 EUR (bruto) stundā pirms nodokļu nomaksas

Piesakies, sūtot savu CV ar norādi “Darba rīkotājs”, uz darbs@balticovo.lv 
Sīkāka informācija zvanot pa tālruni: 28009229, 26771370 

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu. 

 

ELEKTRONIKAS MEHĀNIĶIS OLU ŠĶIROŠANAS CEHĀ
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • vēlamas zināšanas un pieredze darbā ar mehāniskām iekārtām
 • vēlamas zināšana un pieredze darbā ar ražošanas iekārtām
 • prasme strādāt ar datoru
 • latviešu valodas zināšanas, vēlams krievu un angļu valodas zināšanas
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta

PIENĀKUMI:

 • vadoties pēc ražošanas plāna iestatīt olu šķirošanas iekārtu darbam un pārraudzīt iekārtas darbību visā ražošanas procesa laikā
 • pārraudzīt ar ražošanas iekārtu sasaistīto palīgiekārtu darbību, lai sekmētu efektīva ražošanas – šķirošanas procesa norisi
 • sadarboties ar darba rīkotāju visas maiņas darba laikā, lai nodrošinātu ražošanas plāna izpildi

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • darbam nepieciešamās apmācības un izaugsmes iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • darba laiku pēc maiņu grafika no plkst. 7.00 – 19.00
 • atalgojums no 7,40 EUR līdz 10,25 EUR (bruto) stundā pirms nodokļu nomaksas


Piesakies, sūtot savu CV ar norādi “Elektronikas mehāniķis”, uz darbs@balticovo.lv 
Sīkāka informācija zvanot pa tālruni: 28009229, 26771370 

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu. 

BIZNESA DATU ANALĪTIĶIS/E
IECAVA

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • augstākā izglītība informāciju tehnoloģiju jomā, biznesa datu analītikā vai finanšu analīzē
 • praktiska pieredze datu apstrādes un finanšu jomā
 • izcilas prasmes darbā ar MS Excel (VBA, Power Query, Power Pivot), spēja strādāt ar sarežģītām datu kopām un informāciju sistēmām
 • prasmes darbā ar Microsoft PowerBI, SQL, Microsoft Dynamics AX
 • vēlams labas angļu valodas zināšanas
 • precizitāte darbā, analītiskā domāšana un augsta atbildības sajūta

PIENĀKUMI:

 • veikt datu ieguvi, apstrādi un analīzi atbilstoši pieprasījumam
 • izvēlēties un pielietot datizraces / statistiskās metodes un algoritmus
 • veikt savlaicīgu un precīzu finanšu atskaišu sagatavošanu biznesa lēmumu pieņemšanai, izmantojot MS PowerBI
 • sagatavot prognozes, balstoties uz faktiskajiem datiem
 • pilnveidot un uzturēt finanšu, ražošanas un pārdošanas plānošanas rīkus un modeļus

PIEDĀVĀJAM:

 • stabilu darbu lielākajā olu produktu ražošanas uzņēmumā Ziemeļeiropā
 • sociālās garantijas
 • uzņēmuma olu grozu ik mēnesi un citus darbinieku labumus
 • mācību un attīstības iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanas polisi un apmaksātas sporta aktivitātes
 • iespēju daļēji strādāt attālināti
 • darba laiku plkst. 8.00 – 17.00
 • atalgojumu no 2000 – 2300 EUR bruto (atalgojuma līmenis ir atkarīgs no kandidātam piemītošām prasmēm un pieredzes līdzīgā amatā)
 • kompensāciju par nokļūšanu uz/no darba


Piesakies, sūtot savu CV ar norādi “Biznesa datu analītiķis” uz darbs@balticovo.lv
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni: 26771370

*Novērtējam ikvienu pieteikumu, tomēr vēršam uzmanību, ka personiski sazināsimies ar tiem kandidātiem, kas tiks virzīti uz otro atlases kārtu.

 


PRAKSES IESPĒJAS
IECAVA

Esi students un meklē prakses vietu? Piesakies AS Balticovo!
Mēs novērtējam vēlmi mācīties un attīstīties, tāpēc ar prieku uzņemam praktikantus!

Ja Tev interesē prakse kādā no šīm jomām:

 • tehniskās profesijas
 • transports un loģistika
 • finanses un grāmatvedība
 • pārtikas ražošanas tehnoloģija
 • sabiedriskās attiecības un mārketings
 • klientu apkalpošana
 • personālvadība
 • kvalitātes vadība

piesakies, sūtot savu CV uz darbs@balticovo.lv ar norādi “Prakses iespējas”.


Prakses ietvaros mēs studentiem veltām laiku un uzmanību, lai dalītos ar savām zināšanām un pieredzi, kā arī sniedzam iespēju praktiski darboties.
Iespējams šis būs Tavs pirmais solis ceļā uz karjeras izaugsmi AS Balticovo!

Ja vēlies noskaidrot sīkāku informāciju par prakses iespējām, zvani uz tālr. nr. 28009229