Sabiedrības atbalsta politika

Atbalsta prioriārās jomas

AS Balticovo atbalsta projektus, kas atbilst uzņēmuma vērtībām un misijai.


Balticovo sabiedrības atbalsta politikā prioriātās jomas tiek noteiktas: 

- Sociāli mazaizsargāto grupu atbalsts (Atbalstām aktivātes un pasākumus senioru, daudzbērnu ģimeņu, mazturīgo personu dzīves kvalitātes uzlabošanai);

- Vietējās kopienas dzīvestelpas uzlabošana (Atbalstām pasākumus un aktivitātes, kas veicina vietējās kopienas sporta, kultūras, izglītības, sociālās vides attīstību, uzlabošanu un nostiprināšanu);

- Sports (Atbalstām amatieru un profesionālo bērnu, jauniešu un pieaugušo fizisko sporta aktivitāšu veicināšanu un virzīšanos uz sasniegumiem);

- Veselīgs dzīvesveids un uzturs (Atbalstām pasākumus, projektus un aktivitātes, kas veido izpratni un izglīto par pilnvērtīgu uzturu un veselīgu dzīvesveidu).Sabiedrības atbalsta veidi un forma sadarbībai


- Sponorēšana: finansiāls atbalsts projektiem un pasākumiem, kuru laikā tiek nodrošināta uzņēmuma un tā produkcijas reklāma;

- Sabiedrības atbalsts: ziedojums finanšu līdzekļu vai bezmaksas uzņēmuma produkcijas nodrosināšanā;

- Cilvēkresursi un zināšanas: lekcijas un prezentācijas, meistarklases, ekskursijas, ko var sniegt mūsu darbinieki, eksperti un savas jomas profesionāļi.

Aktivitāšu un projektu atbalsta pieteikumu izvērtēšanas kritēriji


- Iesniegtajam projektam vai iniciatīvai jābūt atbilstošam uzņēmuma vērtībām un jāatbilst kādai no uzņēmuma noteiktajām prioritārajām sabiedrības atbalsta jomām;

- Tiks vērtēta arī projekta atbilstība Balticovo zīmolam, projekta īstenotāja reputācija, kā arī uzņēmuma iespējas un resursus konkrētajā iniciatīvā iesaistīties;

- Projekta rezultātiem jābūt izmērāmiem;

- Atklāts un caurspīdīgs process;

- Ietekmes pušu iesaiste;

- Iespēja veidot ilgtermiņa sadarbību.


Pieteikumus ar detalizētu aktivitātes aprakstu sūtiet: info@balticovo.lv ar norādi “Sabiedrības Atbalstam”.

Mēs neatbalstām

Mēs neatbalstām: 

- reliģiska un politiska rakstura pasākumus un organizācijas;

- azartspēles;

- privātpersonas;

- pasākumus un organizācijas, kuru pamatdarbība nav saskaņā ar AS Balticovo vērtībām un misiju.