Ilgtspēja

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) definē ilgtspēju kā šībrīža vajadzību apmierināšanu, neapdraudot nākamo paaudžu labklājību. Mums tas nozīmē domāt ilgtermiņā ne tikai par uzņēmumu, bet arī par cilvēkiem, kuri šeit strādā un strādās turpmāk, par vidi un dabu, kuras resursus paši izmantojam, kā arī par sabiedrību, kas galu galā ir ne tikai mūsu balsts, bet arī klients. Ticam, ka atbildīgu attieksmi pret cilvēkiem un vidi var apvienot ar saprātīgu peļņu un darbavietām Latvijas iedzīvotājiem.

Mums vissvarīgākais ir produktu kvalitāte, vide, sabiedrība, darbinieku labklājība un jauninājumi, kas palīdzētu uzlabot dzīvi ikvienam. Ne “Balticovo”, ne Latvija nav atrauta no pārējās pasaules, tāpēc, ņemot vērā mūsu prioritātes, virzāmies arī uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem – katra mūsu iniciatīva palīdz risināt arī globālas problēmas.

Kvalitatīvi un veselīgi produkti

Augstākā produktu kvalitāte mums ir pašsaprotama vajadzība: tikai tā tirgū varam būt vajadzīgi un cienīti.

KO JAU DARĀM?
Šobrīd uzņēmumam ir starptautiskās BRC kvalitātes sistēmas A kategorija, kas garantē augstāko pārtikas kvalitāti un drošību. Tas paver ceļu uz Eiropas lielāko veikalu ķēžu plauktiem.

Reaģējot uz sabiedrības pieprasījumu, piedāvājam arī brīvi dētas vistu olas un 2019. gadā esam sākuši ražot arī plāno pankūku mīklu bez laktozes un glutēna un olu kulteņa maisījumu bez laktozes.

Sadarbībā ar uztura speciālistiem graujam mītus un izglītojam sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu.

KO PLĀNOJAM DARĪT?
Sabiedrībā palielinās pieprasījums pēc brīvi dētām vistu olām. Tāpēc paplašināsim sadarbību ar zemniekiem, iepērkot no viņiem šādas olas, kā arī palīdzot jauniem vistkopjiem uzsākt biznesu. Plānojam sadarboties ar tik daudz zemniekiem, lai 2020. gada beigās kopējais dējējvistu skaits šajās saimniecībās sasniegtu 10 000.AR ŠĪM INICIATĪVĀM TUVOJAMIES ŠĀDU ANO ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI:

Vide un vistu labturība

Veselīga un droša vide nav tikai vides aktīvistu vajadzība. Tā ir gan uzņēmuma, gan arī katra personīgais izdzīvošanas un labklājības jautājums.

KO JAU DARĀM?
Ražojot daudzveidīgu produktu klāstu, pasargājam pārtiku no nonākšanas atkritumos. No ieplaisājušām vai nestandarta izmēra olām ražojam pankūku mīklu, olu kulteņa maisījumu, sausos olu produktus, jau vārītas olas. No cilvēka pārtikai nederīgām olām top dzīvnieku barību. Pēc darba dzīves beigām dējējvistas tiek eksportētas uz Lietuvu un Poliju, kur no tām ražo buljonu un vistas gaļas produktus.

2019. gadā Madonas novada Lazdonas pagastā esam izveidojuši brīvās turēšanas vistu novietni 20 000 dējējvistām. Astoņus hektārus lielajā pastaigu laukumā katram putnam ir atvēlēti četri kvadrātmetri.

Meklējam arī jaunus atjaunīgās enerģijas resursus, tāpēc uz vienas kūts jumta esam uzstādījuši saules paneļus elektrības ražošanai. Uz vietas ražojam arī biogāzi no vistu mēsliem – to, ko citi uzskata par atkritumiem, uzlūkojam kā resursu. Izmantojam no jau pārstrādāta kartona un plastmasas izgatavotus olu paliktņus. Gatavos pankūku un olu kulteņa maisījumus pildām pakās, kuru kartona ražošanai izejvielas ir iegūtas ilgtspējīgā mežsaimniecībā, par ko liecina FSC (Forest Stewardship Council) sertifikāts, bet plastmasas pārklājums un korķītis ir ražots no augiem, nevis naftas produktiem – tas mazina iepakojuma ražošanas CO2 emisijas.

KO PLĀNOJAM DARĪT?
2020. gadā darbību mūsu lielākajā ražotnē Iecavā uzsāks jaunas, daudzkārt jaudīgākas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – tajās procesi notiek automātiski, kas cilvēcisko kļūdu iespēju pietuvina nullei.

Veiksim Verģupes gultnes tīrīšanu, kas uzlabos ūdens kvalitāti un palielinās bioloģisko daudzveidību upē un tās krastos.AR ŠĪM INICIATĪVĀM TUVOJAMIES ŠĀDU ANO ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI:

Sabiedrība

Pārtikuši, veselīgi, laimīgi un ar mūsu darbu apmierināti apkārtējie cilvēki ir arī mūsu uzņēmuma drošības garants. No sabiedrības ne tikai iegūstam darbiniekus un klientus, bet arī tai dodam.

KO JAU DARĀM?
Ar produkcijas ziedošanu atbalstām aptuveni 50 labdarības organizācijas, pansionātus, bērnu namus utt. Izglītība ir pārtikušas sabiedrības pamats. Tāpēc mūsu durvis ir atvērtas gan zinātkārām skolēnu klasēm, gan studentiem, kuri meklē prakses iespējas, gan vienkārši organizācijām, kas interesējas par mūsu darbu. Sadarbojamies arī ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģiju fakultāti – kopīgā projektā esam izveidojuši mākslīgo kuņģi, lai pētītu dažādu proteīnu uzsūkšanos.

Esam uzsākuši sadarbību ar četrām zemnieku saimniecībām, kas mums piegādā brīvos apstākļos dētas olas, bet mēs varam garantēt viņu produkcijas noietu, ienākumus, kā arī apgādāt ar jaunputniem, vistu barību un veterinārārsta pakalpojumiem.

KO PLĀNOJAM DARĪT?
Sadarbosimies ar jauniem un jauniem zemniekiem, tādējādi sniedzot iespēju strādāt un pelnīt mazajām zemnieku saimniecībām Latvijas laukos.
AR ŠĪM INICIATĪVĀM TUVOJAMIES ŠĀDU ANO ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI:

Darba vide

Mums ir svarīgi, lai “Balticovo” darbinieki būtu motivēti, veseli un droši. Veiksmīgu uzņēmumu veido darbinieki, bet apmierinātu un aizrautīgu darbinieku veido uzņēmums.

KO JAU DARĀM?

Piesaistot jaunus darbiniekus, neņemam vērā nedz cilvēku dzimumu, nedz vecumu, nedz tautību, nedz reliģisko piederību, seksuālo orientāciju vai citus rādītājus, kas nav saistīti ar veicamā darba izpildi. Potenciālajā darbiniekā novērtējam spriestspēju, darba sparu un patiesu vēlmi darīt labāk.

Ar prieku ieguldām savu cilvēku izglītībā un mudinām ikvienu piedalīties kursos, semināros un konferencēs – dalības maksu sedz uzņēmums.

Esam uzsākuši rīkot sapulces, kurās ir aicināti piedalīties visi darbinieki. Tā ir iespēja pārrunāt neskaidrības un aktuālus jautājumus.

Tāpat savas idejas, ierosinājumus vai sūdzības ikviens var iesniegt arī anonīmi visā uzņēmumā izvietotajās pasta kastītēs. Ikviena problēma tiks risināta, nevis noslēpta.

KO PLĀNOJAM DARĪT?
2020. gadā ieviesīsim darbinieku iesaistes un apmierinātības novērtējuma sistēmu. Tā ļaus atpazīt problēmas, risināt tās un padarīt cilvēkus laimīgākus un motivētākus.


AR ŠĪM INICIATĪVĀM TUVOJAMIES ŠĀDU ANO ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI:

Jauninājumi

Pasaule strauji mainās un tikpat strauji uzņēmumam ir jāprot pielāgoties jaunām situācijām. Mūsu jauninājumi gādā, lai klienti varētu baudīt drošu, veselīgu un garšīgu pārtiku, lai darbi mūsu ražotnēs būtu efektīvi un lai mūsu negatīvā ietekme uz vidi samazinātos līdz nullei.

KO JAU DARĀM?

Uzņēmumā esam ieviesuši datorredzes risinājumus, kas gan saskaita olas, gan arī novērtē to ārējo izskatu. Tas ļauj izdarīt spriedumus par vistu veselību. Tāpat datorredze analizē šķidro olu kvalitāti un baltuma un dzeltenuma struktūru. Tas ļauj vienā mirklī koriģēt ražošanu tā, lai nepieļautu potenciālas kvalitātes problēmas.

KO PLĀNOJAM DARĪT?
2020. gadā plānojam graudu novietnē uzstādīt sensorus, kas ar dažu desmitu kilogramu precizitāti varētu noteikt, cik vistu barības vēl ir atlicis. Jaunie sensori ļaus precīzi noteikt, kad un cik graudu ir jāpieved. Tikai veselas vistas var dēt kvalitatīvas olas, tāpēc sadarbībā ar “SAF Tehnika” 2020. gadā uzsāksim gaisa kvalitātes pētījumus vistu kūtīs. Tas ļaus radīt optimālus apstākļus kā vistām, tā mūsu darbiniekiem.

Vairāk par konkrēto projektu šeit:

https://www.balticovo.lv/lv/es-projekti/eiropas-regionala-attistibas-fonda-projekts-latvijas-elektrisko-un-optisko-iekartu-razosanas-nozares-kompetences-centrs

AR ŠĪM INICIATĪVĀM TUVOJAMIES ŠĀDU ANO ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI:

17 MĒRĶI CILVĒKIEM UN PLANĒTAI


lgtspējīgas attīstības mērķi ir visaptverošs darbību kopums, kas jāveic, lai pieliktu punktu nabadzībai, aizsargātu dabu, radītu veselīgu un drošu vidi un uzlabotu dzīvi un iespējas ikvienam jebkurā vietā pasaulē. Apvienoto Nāciju Organizācija 2015.gadā nospraudusi 17 mērķu, kas ir daļa no Ilgtspējīgas attīstības rīcības plāna 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development).

Šobrīd daudz kur vērojams progress, taču kopumā vēl nav izdarīts gana daudz, lai sasniegtu iecerētos mērķus noteiktajā laikā visur pasaulē. Tāpēc šai ir jābūt dekādei ar ļoti ambicioziem mērķiem un nopietnu darbu, lai 2030.gadā 17 mērķi tiktu sasniegti un mēs visi dzīvotu labākā pasaulē.