AS “BALTICOVO” RAŽOTNES MODERNIZĀCIJA• Uzņēmuma notekūdeņu attīrīšanas būve: rūpējoties par vides stāvokli, “Balticovo” plāno aizstāt esošās notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar mūsdienu prasībām un uzņēmuma darbības specifikai atbilstošām iekārtām;


• vārīto olu pārstrādes ceha ventilācijas iekārta ar rekuperāciju; projektā tiek īstenoti divi sasniedzamie mērķi: tiek palielināts neto apgrozījums no lauksaimniecības produktu pārstrādes vismaz par 5%, tiek nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana – ieviestas gaisa vai ūdens piesārņojuma mazināšanas tehnoloģijas lauksaimniecības produktu pārstrādes procesā, tiek veicināta klimata pārmaiņu mazināšana, panākot 20% enerģijas ietaupījumu apkurei un telpu dzesēšanai;


• šķidro olu pārstrādes ceha noliktava ar saldētavu un nojumi; projektam ir divi sasniedzamie mērķi: viens ‒ saldētavas ēkas izbūve un saldēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana, otrs ‒ iepakojuma materiālu noliktavas izbūve. Saldēšanas mērķis: uzstādīt šoka saldētavas kameru, lai maksimāli īsā laikā sasaldētu iesaiņotus šķidro olu produktus ‒ olu baltumu, olu masu vai olu dzeltenumu ‒, kā arī pēc sasaldēšanas tos uzglabāt. Saldētavas ēku ir paredzēts dalīt divās daļās: viena telpa produkta ātrsaldēšanai -35 ºC temperatūrā un otra telpa tikai produkta uzglabāšanai -18 ºC temperatūrā. Līdz ar to tiek uzstādītas divas dzesēšanas sistēmas: viena dzesēšanas sistēma produkta saldēšanai vienā kamerā, otra dzesēšanas sistēma produkta uzglabāšanas temperatūras nodrošināšanai uzglabāšanas kamerā un/vai saldēšanas kamerā. Materiālu noliktavas izbūves mērķis ceha modernizācijas ietvaros: izbūvēt atbilstoši higiēnas un mikroklimata prasībām.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē  - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm