AS “BALTICOVO” PĀRSTRĀDES CEHU MODERNIZĀCIJA
Projekts Nr. 18-00-A00402-0000091


AS “Balticovo” pārstrādes cehu modernizācija


Olu vārīšanas, plēšanas, saiņošanas līnijas iegāde vārīto olu pārstrādes ceham ar mērķi efektivizēt olu vārīšanas, plēšanas, saiņošanas procesu ar kapacitāti 40 000 olu/h. Sagaidāmās jaunās līnijas priekšrocības:


• automatizēta olu ielāde vārītājā ar ielādētāju;


• efektivizēta vārīšana, dzesēšana, lobīšana (mazinot lobīšanas zudumus līdz 3%);


• efektīva atbilstošas jaudas saiņošana līdz 40 000 olu/h.