Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī, planšetdatorā), un saglabātas jūsu tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos jūsu izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā.

LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS IZSTRĀDĀS PĒTNIECĪBAS PROJEKTU SADARBĪBĀ AR AS “BALTICOVO”

1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas iekļauj:


• novatoriskus produktus un tehnoloģijas, ņemot vērā aprites ekonomikas jaunākās tendences (tostarp ekotehnoloģiskos produktus, pārtikas drošuma un kvalitātes uzraudzības risinājumus);


• produktu iesaiņojuma risinājumus;


• pārtikas loģistikas risinājumus, tostarp derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas mazinošas tehnoloģijas, tajā pašā laikā saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam;


2. ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas iekļauj:


• pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošanu augstākas pievienotās vērtības produktos;


• lauksaimniecības un augļkopības pētījumus resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;


• jaunus, novatoriskus produktus ar augstāku pievienoto vērtību, maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.


• LPKC mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.


• Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.


• Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam ir 4 708 111 EUR. Projekts tiek īstenots no 2019. gada 8. aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim.


AS “Balticovo” sadarbībā ar Latvijas Pārtikas nozares kompetences centru izstrādās projektu: “Putnkopības ganāmpulku un olu ražošanas apjoma uzskaites risinājuma izveide un pielāgošana”, projekta kopējās izmaksas ir 204 000 EUR ar atbalsta apmēru 128 000 EUR. Vairāk informācijas ir pieejams šādās saitēs:AS “Balticovo” uzsāk pētniecības projektu: “Putnkopības ganāmpulku un olu ražošanas apjoma uzskaites risinājuma izveide un pielāgošana”