GRAUDU PIRMAPSTRĀDES KOMPLEKSS

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai ir pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.