Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts „Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākums "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts

 „Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Pētījums Nr. 2.9 “Bezvadu monitoringa risinājums barības tvertnes atlikuma un gaisa kvalitātes novērtējumam vistu kūtīs”


Pētījuma mērķis:

Izveidot bezvadu monitoringa sistēmu graudu tilpumam barības tornī, kas realizēta ar ultraskaņas attāluma sensoriem, novērtēt tās precizitāti. Un izstrādāt bezvadu gaisa kvalitātes monitoringa sistēmu, kas var darboties paaugstinātā amonjaka koncentrācijā, un, izmantojot iegūtos datus, uzlabot vistu labturības rādītājus.


Projekta statuss uz 01.08.2020

Tika iegūtas un nodotas zināšanas sadarbības partneriem SAF Tehnikai par barības torņu lietošanas un vistu kūšu vides specifiku. SAF Tehnika pabeidza amonjaka koncentrācijas un citu sensoru izstrādi. Balticovo kūts Iecavā ar Nr. 703 tika aprīkota ar aptuveni 160 sensoriem. Aranet sistēmā tiešsaistē ir pieejami dati un tiek strādāts pie datu vizualizācijas modeļiem. Neskatoties uz Covid-19 situāciju projekts pašlaik norit pēc plāna.