CĀĻU NOVIETNES R30 BŪVNIECĪBA

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai ir pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.