Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī, planšetdatorā), un saglabātas jūsu tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos jūsu izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā.

PĒTNIECĪBAS PROJEKTS “PUTNKOPĪBAS GANĀMPULKU UN OLU RAŽOŠANAS APJOMA UZSKAITES RISINĀJUMA IZVEIDE UN PIELĀGOŠANA”

A/s Balticovo uzsāk pētniecības projektu: “Putnkopības ganāmpulku un olu ražošanas apjoma uzskaites risinājuma izveide un pielāgošana". Pētījums tiek īstenots Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/002 ietvaros.


Projekta mērķis: paaugstināt putnu ražošanas efektivitāti un olu kvalitāti, tādējādi palielinot uzņēmuma apgrozījumu un eksporta apjomus. Sadarbojoties ar IKT nozares uzņēmumiem, AS “Balticovo” izstrādās ražošanas produktivitātes prognozēšanas risinājumu atbilstoši putnu turēšanas un olu ražošanas industrijā pieņemtajām prasībām un standartiem, kā arī veicināt datorredzes izmantošanu olu ražošanas apjoma uzskaitē un tā kvalitātes uzraudzībā.


Sadarbības partneris SIA “Apply” tika noskaidrots iepirkuma procesā. “APPLY Intelligent Technologies” ir programmēšanas uzņēmums ar plašu pieredzi mākslīgā intelekta un datorredzes risinājumu izstrādē tieši ražošanas uzņēmumiem.


Plānotais rezultāts:

  • Projekta ietvaros tiks izveidots putnu turēšanas ciklu modelis, olu skaitīšanas modelis, olu dzeltenuma un baltuma analizēšanas modelis un olu kvalitātes modelis, kas tiks pievienoti esošajā datu sistēmā, kura tika izstrādāta iepriekšējā projektā, tādējādi nodrošinot vienotu datu kopumus.


  • Projekta rezultātā izveidotā metode un eksperimentālie tehnoloģiskie risinājumi būs izmantojami atkārtoti, piemērojami arī citiem putnkopības un olu ražošanas uzņēmumiem. Tiks izveidota un ar ražotāja datiem pārbaudīta putnu ganāmpulka uzturēšanas un olu ražošanas apjoma uzskaites sistēma, kā arī tam nepieciešamo datu vākšanas un apstrādes eksperimentālā tehnoloģiskā ķēde.


  • Plānotais projekta īstenošanas termiņš: no 01.06.2019 līdz 01.06.2020.


Projekta statuss 11.07.2019: pēc pirmā projekta īstenošanas mēneša tika noskaidroti projekta sadarbības partneri un tagad aktīvi notiek darbs ar kopējā projekta īstenošanas plānu. Pirmajā mēnesī AS “Balticovo” darbinieki aktīvi strādāja pie olu dzeltenuma un baltuma analizēšanas modeļa un ir jau izstrādāti pirmie datorredzes modeļu prototipu rasējumi, kā arī ir izveidota visa nepieciešamā digitālā infrastruktūra, lai pirmos prototipus būtu iespējams uzstādīt nākamajā mēnesī. Turpmāka informācija par projekta virzību būs pieejama 2019. gada augustā. 


Projekta statuss 01.08.2019: pirmajos divos mēnešos notika aktīvs darbs datu iegūšanas jomā, analizēti olu standarti, masa, dzeltenuma un baltuma veidi. Analizēti putnkopības galvenie standarti dējība un citas putnu fizioloģiskās īpašības. Pētīti iespējamie datorredzes moduļu prototipu varianti un izvietojums. Veikta izejvielu analīze, mikrobioloģisko parametru noteikšana, olu standartu ievērošanas un kvalitātes uzraudzība un analīze (olu un olu masa).


Projekta statuss 01.11.2019: projekta rūpnieciskā pētījuma fāze ir noslēgusies. Kopā ar nozares pētniekiem ir izpētīti olu ražošanas industrijas olu kvalitātes standarti un veidi. Esošā datu sistēma ir papildināta ar putnu turēšanas ciklu moduli.

*Olu skaitīšanas modulim ir iegūti modeļa testēšanai un prognožu veikšanai nepieciešamie dati. Nodrošināta izveidotā olu skaitīšanas un analizēšanas risinājuma pārbaude agresīvā vidē (novietnēs un cehā). Uzstādīts datorredzes aprīkojums (astoņas kameras) un datu apstrādes bloks. 

*Olu masas un dzeltenuma analīzes modulim ir iegūti modeļa testēšanai un prognožu veikšanai nepieciešamie dati. Nodrošināta izveidotā olu dzeltenuma un baltuma analīzes modeļa risinājuma pārbaude agresīvā vidē (cehā). Uzstādīts datorredzes aprīkojums (divas kameras) un datu apstrādes bloks. 

*Olu kvalitātes modulim ir iegūti šķirotu olu kvalitātes dati no olu analizēšana, svēršanas un iesaiņošanas iekārtas.


Projekta statuss 01.02.2020: projektā ir izveidots olu skaitīšanas modelis, olu dzeltenuma un baltuma analizēšanas modelis un olu kvalitātes modelis. Projektā ir izstrādāti zinātniskie materiāli.

* Putnu turēšanas ciklu modulis. Papildināta esošā datu sistēma ar putnu turēšanas ciklu modeli, ka arī nodrošināta to sasaiste ar ražošanas datiem. Veikts datu imports tehnoloģiskajā vidē, lai nodrošinātu iespēju datus apstrādāt, vizualizēt un saistīt ar jau pieejamajiem raksturlielumiem. Pamatojoties uz ražošanas procesā iegūtajiem datiem, ir izveidots datu vizualizēšanas risinājums.

* Olu skaitīšanas modulis. Izstrādāta olu skaitīšanas un analizēšanas sistēma, lai nodrošinātu uzskaiti par katru putnu novietni. Uztādīts datorredzes aprīkojums (piecas kameras). Iegūti olu skaitīšanas un analīzes modeļa testēšanai un prognožu veikšanai nepieciešamie dati. Veikts ražošanas procesa laikā iegūto olu skaitīšanas un analizēšanas datu imports tehnoloģiskajā vidē, lai nodrošinātu iespēju datus apstrādāt, vizualizēt un saistīt ar jau pieejamajiem raksturlielumiem.

*Olu masas un dzeltenuma analīzes modulis. Izveidots datorredzes risinājums, kas ļautu iegūt precīzus datus par baltuma un dzeltenuma kvalitāti plēstā masā. Izstrādāta olu dzeltenuma un baltuma analizēšanas sistēma. Uzstādīts datorredzes aprīkojums (divas kameras). Iegūti olu dzeltenuma un baltuma analīzes modeļa testēšanai un prognožu veikšanai nepieciešamie dati. Veikts ražošanas procesā iegūto olu dzeltenuma un baltuma analīzes datu imports tehnoloģiskajā vidē, lai nodrošinātu iespēju datus apstrādāt, vizualizēt un saistīt ar jau pieejamajiem raksturlielumiem.

*Olu kvalitātes modulis. Iegūti šķirotu olu kvalitātes dati no olu analizēšanas, svēršanas un saiņošanas iekārtas. Veikts ražošanas procesā iegūto olu kvalitātes radītāju datu imports tehnoloģiskajā vidē, lai nodrošinātu iespēju datus apstrādāt, vizualizēt un saistīt ar jau pieejamajiem raksturlielumiem.


Projekta statuss uz 16.05.2020: Projekts ir nonācis gala testēšanas fāzē kurā visu moduļu darbība tiek testēta uz faktiskajiem ražošanas datiem. Projekts tiks pabeigts noteiktajos termiņos. Pašlaik tiek strādāts arī pie zinātnisko materiālu publicēšanas, kas COVID-19 krīzes dēļ ir aizkavējusies saistībā ar ārkārtas situācijas ierobežojumiem Universitāšu darbībā.  

*Putnu turēšanas ciklu modulis. Izveidotais modulis tiek testēts uz ražošanas procesa iegūtiem datiem putnkopju un pētnieku vadībā. Testēšanas rezultātā tika veikti tehniski uzlabojumi, lai nodrošinātu pilnvērtīgāku sistēmu putnkopības speciālistiem. 

*Olu skaitīšanas modulis. Izstrādātā olu skaitīšanas un analizēšanas sistēma, tika testēta uz pilnas noslodzes ražošanas speciālistu un pētnieku uzraudzībā. Testēšanas procesā tika noskaidrotas situācijas kurās apstrādes datoram radās pārslodze, bet problēma tika novērsta optimizējot datu apstrādes procesus. Olu skaitīšanas modulis strādā precīzi un spēj skaitīt un analizēt olas uz visiem konveijeriem.

*Olu masas un dzeltenuma analīzes modulis. Izveidotais datorredzes risinājums, ļautu ievākt precīzus datus par baltuma un dzeltenuma kvalitāti plēstā masā. Ražošanas procesā cehs izstrādāto risinājumu izmanto arī, lai noteiktu iekārtas noslodzes un tehnisko stāvokli.

*Olu kvalitātes modulis. Izstrādātais modulis tika notestēts un pārliecinājāmies ka viņš spēj sniegt precīzu informāciju par olu kvalitātes rādītājiem, kurus nav iespējams noteikt ar datorredzes risinājumiem. Olu ražošanas un šķirošanas līnija MOBA kopā ar datorredzes risinājumiem, ļauj precīzi noteikt olu kvalitāti.


Projekts uz 01.06.2020 ir pabeigts.

*Projekta ietvaros tika izveidoti putnu turēšanas ciklu modulis, olu skaitīšanas modulis, olu dzeltenuma un baltuma analizēšanas modulis un olu kvalitātes modelis, kas tika apvienoti vienotā putnu ganāmpulka uzturēšanas un olu ražošanas apjoma uzskaites sistēma “Vista”.

*Analizējot iepriekšējo sistēmu projektā laikā tika konstatēts, ka viņa ir novecojusi un nespēj nodūšināt nepieciešamo funkcionalitāti, tāpēc sistēma tika izveidota pilnīgi no jauna sistēma.

*Projektā tika izveidota un uz ražotāja datiem pārbaudīta putnu ganāmpulka uzturēšanas un olu ražošanas apjoma uzskaites sistēma, kā arī tika izveidoti tehniskie risinājumi, kas spēj paciest cehu agresīvo vidi un strādāt bez kavējumiem.

*Izstrādātās tehnoloģijas un vienotā putnu ganāmpulka uzturēšanas un olu ražošanas apjoma uzskaites sistēma ir pielietojama arī citiem putnkopības uzņēmumiem.

*Projekta laikā izstrādātās tehnoloģijas un iegūtās zināšanas uzlabos AS “Balticovo” ražošanas tehnoloģisko procesus, tādējādi paaugstinot putnu ražošanas efektivitāti un olu un to produktu kvalitāti. Uzlabojot produkcijas kvalitāti palielināsies arī olu čaumalas stingrība un olu produktu uzglabāšanas termiņi, tas ļaus Balticovo lielāku daļu savu produkcijas novirzīt eksportam.