AS „Balticovo" Dējējvistu novietnes jaunbūve labturības apstākļu uzlabošanai

Akciju sabiedrība «Balticovo»

AS „Balticovo" Dējējvistu novietnes jaunbūve labturības apstākļu uzlabošanai

Projekts Nr. 22-06-A00401-001002

Projekta mērķis: jaunas dējējvistu novietnes būvniecība un aprīkošana