Uzsākts projekts: Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem

Projekts uzsākts 2020. gada 5. martā.  Projekta Nr. 19-00-A01620-000087. 

Īsuma par projektu.

Mūsdienās aizvien aktuālāks kļūst jautājums par pārtikas ilglaicīgu kvalitātes saglabāšanu loģistikas ķēdēs, kā arī
patērētājiem vieglāk, ērtāk un interesantākā veidā lietot produktus un/vai par tiem saņemt informāciju. Rūpēties, lai
samazinātu pārtikas atkritumu un iepakojuma apjomu. Iepakojums pasargā produktus no triecieniem, sekundārā
piesārņojuma, apkārtējās vides temperatūras, UV gaismas iedarbības, mikrobioloģiskās bojāšanās un citiem ārējiem
faktoriem.


Viedais iepakojums var uzlabot materiālu īpašības, piemēram, padarot tos vieglākus un izturīgākus. Turklāt viedais

iepakojums var aizsargāt iepakojumu pret gāzu un gaismas iekļūšanu, kas veicina produktu bojāšanos, un tiem var būt arī

antibakteriālas īpašības, ilgstošas uzglabāšanas laikā, palīdzot saglabāt pārtiku svaigu un aizsargājot pret mikrobioloģisko

bojāšanos.

Aktīvais iepakojums (AI) ir alternatīva tradicionālajam iepakojuma metodēm. Tas attiecas uz novatorisku pārtikas

iepakojuma koncepciju un ir ieviests, reaģējot uz pastāvīgām izmaiņām patērētāju prasībās un tirgus tendencēs. AI

tehnoloģija iestrādā iepakojumā komponentes, kuras var atbrīvot vai absorbēt vielas no iepakotā produkta vai produkta

apkārtējo vidiiepakojumā, lai saglabātu kvalitāti un derīgumu termiņu produktiem. Priekšrocības AI izmantošanai

ātrbojīgiem produktiem ietver aktīvo vielu daudzuma samazināšanu, lokalizācijas aktivitātes un daļiņu migrācijas

samazināšanu no iepakojuma uz pārtiku un nevajadzīgu rūpniecisko izstrādājumu likvidēšanas procesus, kas varētu

veicināt produktu mikrobioloģisko bojāšanos. Sastāvdaļas, kuras bieži izmanto AI sistēmās, ietilpst skābekļa savādēji,

etilēna savācēji, garšas un aromātu absorbētāji/atbrīvotāji. Mērķis ir uzraudzīt iepakoto produktu kvalitātes stāvokli.

Aktīvais pārtikas iepakojums ķīmiski vai bioloģiski mijiedarbojas ar tā saturu – t.i. produktu, lai pagarinātu uzglabāšanas

laiku un pēc iespējas ilgāk saglabātu pārtikas kvalitāti.

Inteliģentais iepakojums (InIep) – mērķis ir norādīt, vai produkta kvalitāte ir izmainījusies, respektīvi vai tā ir

pazeminājusies. Tas var uztvert informāciju par produktu un nodot šo informāciju lietotājiem vai aktivizēt aktīvās

iepakojuma funkcijas. InIep galvenokārt izmanto, lai “uzraudzītu iepakotu pārtikas produktu, piemēram, gaļas vai augļu,

stāvokli, lai uztvertu un sniegtu informāciju par iepakotā produkta kvalitāti transportēšanas un uzglabāšanas laikā”. Viedā

iepakošanas sistēma izmanto sakaru funkcijas, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, kuru mērķis ir saglabāt pārtikas kvalitāti,

pagarināt uzglabāšanas laiku un nodrošinātu vispārējo pārtikas nekaitīgumu. Tas spēj veikt intelektuālas funkcijas,

piemēram, uztveršanu, izsekošanu, reģistrēšanu un informācijas apmaiņu viedā veidā. Attiecīgi, InIep sistēmas sastāv no

aparatūras komponentiem, piemēram, laika temperatūras indikatoriem, gāzes detektoriem, svaiguma un/vai

nogatavošanās indikatoriem un radiofrekvences identifikācijas (RFID) sistēmām.