Publicējam 2020.gada Ilgtspējas pārskatu

2020.gads mums ir bijis izaicinājumiem bagāts. Uzstādot savus ilgtspējas mērķus pērnā gada sākumā, pat iedomāties nevarējām, kā mainīsies ikdiena visā pasaulē. COVID-19 nenoliedzami ietekmējusi arī mūsu uzņēmuma darbu. Pandēmija uz mirkli pamainījusi arī mūsu prioritātes, tomēr mūsu vērtības nav mainījušās. Ilgtspēja ir priekšnoteikums uzņēmuma pastāvēšanai. Mums ir nepieciešami motivēti, veseli un apmierināti darbinieki, mums ir nepieciešams sabiedrības atbalsts, mums ir nepieciešamas veselas vistas un mums ir nepieciešami tīri vides resursi.

Esam apkopojuši izdarīto ilgtspējas jomā 2020.gadā A/S Balticovo pirmajā Ilgtspējas pārskatā. Mēs patiesi lepojamies un paši esam iedvesmoti ANO Ilgtspējīgas Attīstības mērķu virzienā soļot vēl brašāk. Paldies visiem darbiniekiem un sadarbības partneriem!

Ar 2020. gada Ilgtspējas pārskatu un 2021. gada mērķiem iespējams iepazīties Balticovo mājas lapas sadaļā Ilgtspēja  https://www.balticovo.lv/lv/ilgtspeja   un šeit Balticovo_parskats_lv_2020.pdf