Balticovo paraksta Ilgstpējas kodeksu

Jau vairāku gadu garumā  Balticovo virzās uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, jo ik katra iniciatīva palīdz risināt lielākas vai mazākas lokālas vai globālas problēmas.

2022. gada 16. jūnijā  Balticovo kopā ar vēl citiem 10 uzņēmumiem, oficiāli parakstīja ILGTSPĒJAS KODEKSU, kas definē skaidrus ilgtspējas prakses pamatprincipus un kas ļauj ne vien sekmēt godīgu konkurenci, bet arī mazina uzņēmējdarbības negatīvo ietekmi vides, sociālajos un pārvaldības aspektos: www.ilgtspejaskodekss.lv. 

Vārds "ilgtspēja" arvien biežāk un biežāk izskan Balticovo ikdienas darbā un uzņēmuma pārliecība, ka ilgtspēja vairs nav greznuma lieta, bet nepieciešamība un atbildība, ko arvien biežāk novērtē arī mūsu sadarbības partneri un klienti, turpina nostiprināties un realizēties darbos.