Balticovo iepazīstina interesentus ar uzņēmumu un ražošanas procesu

Mēs viesiem stāstījām par sevi - par uzņēmuma darbību, vēsturi, ražošanu un putnu labturību, atbildējām uz jautājumiem, kā arī kopā izstaigājām gan ražotni, gan barības cehu, bet dažiem bija iespēja ielūkoties arī vistu kūtīs!

Ar prieku uzņēmām arī kuplu pulciņu pavisam mazo viesu, kuriem lielāko prieku sagādāja ekskursija un ražošanas cehā apskatāmais darbinieku palīgs - robots-krāvējs!

 Īss ieskats apmeklējuma laikā piedzīvotajā - foto galerijā!