AS “Balticovo” informēs par vistu labturības uzlabošanas iecerēm un nākotnes attīstības plāniem

Tikšanās laikā “Balticovo” vadība uzaicinātos informēs par vistu labturības uzlabošanas iecerēm, nākotnes plāniem pārveidot Madonas kūtis par brīvās turēšanas apstākļos dzīvojošu vistu kūtīm un citām lietām. Apmeklētājiem vizītes laikā būs iespēja aplūkot “Balticovo” olu šķirotavu, olu pārstrādes centru.