A/S BALTICOVO Ražotnes modernizācija

Projekts Nr.17-00-A00400-0000028

A/S Balticovo  ražotnes modernizācija

Projekts ietver 3 savstarpēji nesaistītus apakšprojektus:

•          Uzņēmuma notekūdeņu attīrīšanas būve – Balticovo rūpējoties par vides stāvokli plāno aizstāt esošās notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar mūsdienu prasībām un uzņēmuma darbības specifikai atbilstošākām iekārtām.

•          Vārīto olu pārstrādes ceha ventilācijas iekārta ar rekuperāciju – projektā tiek realizēti divi sasniedzamie mēŗķi: tiek palielināts neto apgrozījums no lauksaimniecības produktu pārstrādes vismaz par 5%, tiek nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana – ieviestas gaisa vai ūdens piesārņojumu samazināšanas tehnoloģijas lauksaimniecības produktu pārstrādes procesā, tiek veicināta klimata pārmaiņu samazināšana – panākot 20% enerģijas ietaupījumu apkurei un telpu dzesēšanai.

•          Šķidro olu pārstrādes ceha noliktava ar saldētavu un nojumi – projekts sastāv no diviem sasniedzamajiem mērķiem, viens - saldētavas ēkas izbūve un saldēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana, otrs - iepakojuma materiālu noliktavu. Saldēšanas mēŗķis - uzstādot šoka saldētavas kameru, lai max īsā laikā sasaldētu iepakotus šķidro olu produktus - olu baltumu, olu masu vai olu dzeltenumu, kā arī pēc sasaldēšanas to uzglabāt. Saldētavas ēku paredzēts dalīt divās daļās: viena telpa produkta ātrsaldēšanai -35*C un otra telpa tikai produkta uzglabāšanai pie  -18C. Līdz ar to uzstādītas divas dzesēšanas sistēmas: viena dzesēšanas sistēma produkta saldēšanai vienā kamerā, otra dzesēšanas sistēma produkta uzglabāšanas temperatūras nodrošināšanai uzglabāšanas kamerā un/vai saldēšanas kamerā. Materiālu noliktavas izbūves mērķis – ceha modernizācijas ietvaros – izbūvēta atbilstošas higiēnas un mikroklimata prasībām.