Pētniecības projekts


2017. gada 18. augustā SIA "Latvijas pārtikas kompetences centrs" ar AS  "Balticovo" noslēdza sadarbības līgumu par pētniecības projekta Nr.28 "Dējējvistu uzraudzības, olu ražošanas produktivitātes prognozēšanas un izmaiņu agrīnas atklāšanas sistēmas novērtēšana un tehnoloģiskās pamatnes izveide" īstenošanu laika periodā no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 31.decembrim. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar SIA "ABC software" un SIA "SQUALIO cloud consulting".

Dējējvistas tiešā mērā nosaka uzņēmuma produktivitāti un rentabilitāti. Līdztekus barības izmaksām dējējvistu uzturēšanu saistītās izmaksas ir lielākās izmaksu pozīcijas olu ražošanas procesā. Spēja agrīni prognozēt jebkādas potenciālās novirzes kopējā olu ražošanas apjomā un to ietekmējošos rādītājos var novērst negatīvo izmaiņu cēloņus, pirms tie ir iestājušies (piem., veicot atbilstošu veterināro iejaukšanos). Projekta mērķis ir radīt dējējvistu uzraudzības, olu ražošanas produktivitātes prognozēšanas un anomāliju agrīnās atklāšanas ietvara demonstrācijas tehnoloģisko pamatni, nosakot tipiskākos ietekmējošos rādītājus, to mērīšanas automatizācijas iespējas, priekšapstrādes ieteicamos paņēmienus un tehnoloģiskos risinājumus, izmantojot par paraugu AS "Balticovo" eksistējošos ražošanas procesus un datus. Projekta rezultātā izveidotā eksperimentālā metode un tehnoloģiskie risinājumi, kas atbilst tehnoloģijas gatavības līmenim TRL5, paredzēti turpmākajiem pētījumiem gala risinājuma izveidošanas nolūkā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) projekta nr. 1.2.1.1/16/A/004 "Latvijas pārtikas nozares kompetences centrs" ietvaros.