Latvijas pārtikas nozares kompetences centrs izstrādās pētniecības projektu sadarbībā ar “AS Balticovo”

Pētījums tiek īstenots Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/002 ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

• Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);

• Produktu iepakojuma risinājumi;

• Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.

2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

• Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;

• Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

• Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

• LPKC mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

• Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

• Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111 EUR. Un projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

“AS Balticovo” sadarbībā ar Latvijas pārtikas nozares kompetences centru izstrādās projektu: “Putnkopības ganāmpulku un olu ražošanas apjoma uzskaites risinājuma izveide un pielāgošana” projekta kopējās izmaksas ir 204 000 EUR ar atbalsta apmēru 128 000 EUR. Vairāk informācija pieejama sekojošās saitēs:


AS Balticovo uzsāk pētniecības projektu: “Putnkopības ganāmpulku un olu ražošanas apjoma uzskaites risinājuma izveide un pielāgošana”