AS Balticovo uzsāk pētniecības projektu: “Putnkopības ganāmpulku un olu ražošanas apjoma uzskaites risinājuma izveide un pielāgošana”

Pētījums tiek īstenots Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/002 ietvaros.

Vairāk informāciju par Kompetences centra kopējo projektu skatīt šeit.


Projekta mērķis: Paaugstināt putnu ražošanas efektivitāti un olu kvalitāti, kā rezultātā palielināsies uzņēmuma apgrozījums un eksporta apjomi.  A/S “Balticovo” sadarbojoties ar IKT nozares uzņēmumiem attīstīt ražošanas produktivitātes prognozēšanas risinājumu, atbilstoši putnu turēšanas un olu ražošanas industrijā pieņemtajām prasībām un standartiem, kā arī veicināt datorredzes izmantošanu olu ražošanas apjoma uzskaitē un tā kvalitātes uzraudzībā.

Sadarbības partneris SIA Apply tika noskaidrot iepirkuma procesā. APPLY Intelligent Technologies ir programmēšanas uzņēmums ar plašu pieredzi mākslīgā intelekta un datorredzes risinājumu izstrādē tieši ražošanas uzņēmumiem.

Plānotais rezultāts:

Projekta ietvaros tiks izveidoti putnu turēšanas ciklu modelis, olu skaitīšanas modelis, olu dzeltenuma un baltuma analizēšanas modelis un olu kvalitātes modelis, kas tiks pievienoti esošajā datu sistēmā, kas tika izstrādāta iepriekšējā projektā, tādejādi tiks nodrošinot vienotu datu kopumus.

Projekta rezultātā izveidotā metode un eksperimentālie tehnoloģiskie risinājumi būs atkārtoti izmantojami, piemērojami arī citiem putnkopības un olu ražošanas uzņēmumiem. Tiks izveidota un uz ražotāja datiem pārbaudīta putnu ganāmpulka uzturēšanas un olu ražošanas apjoma uzskaites sistēma, kā arī tam nepieciešamo datu vākšanas un apstrādes eksperimentālā tehnoloģiskā ķēde.

Plānotais projekta īstenošanas termiņš: no 01.06.2019 līdz 01.06.2020


Projekta statuss uz 11.07.2019: Pēc pirmā projekta īstenošanas mēneša tika noskaidroti projekta sadarbības partneri un tagad aktīvi tiek strādāts pie kopējā projekta realizācijas plāna. AS Balticovo darbinieki pirmā mēneša laikā aktīvi strādāja pie olu dzeltenuma un baltuma analizēšanas modeļa un ir jau izstrādāti pirmie dator redzes modeļu prototipu rasējumi, kā arī ir ievietoto visa nepieciešamā digitālā infrastruktūra, lai pirmos prototipus būtu iespējams uzstādīt tuvākā mēneša laikā. Tālāka informācija par projekta virzību būs pieejama 2019. gada augusta mēnesī.  


Projekta statuss uz 01.08.2019: Pirmajos divos mēnešos aktīvi strādāts ar datu iegūšana, analizēti olu standarti, masa, dzeltenuma un baltuma veidi. Analizēti putnkopības galvenie standarti dējību patēriņš un citas fizioloģiskās putnu īpašības. Pētīti iespējamie datorredzes moduļu prototipu varianti un izvietojums. Veikta izejvielu analīze, mikrobioloģisko parametru noteikšana, olu standartu un kvalitātes monitorings un analīze (olu un olu masa).


Projekta statuss uz 01.11.2019: Projekta rūpnieciskā pētījuma fāze ir noslēgusies. Izpētīti olu ražošanas industrijas olu kvalitātes standarti un tipi kopā ar nozares pētniekiem. Esošā datu sistēma ir papildināta ar putnu turēšanas ciklu moduli.

Olu skaitīšanas modulim ir iegūti modeļa trenēšanai un prognožu veikšanai nepieciešamie dati. Nodrošināta izveidotā olu skaitīšanas un analizēšanas risinājuma pārbaude agresīvā vidē (novietnēs un cehā). Uzstādīts datorredzes aprīkojums (8 kameras) un datu apstrādes bloks. Olu masas un dzeltenuma analīzes modulim ir iegūti modeļa trenēšanai un prognožu veikšanai nepieciešamie dati. Nodrošināta izveidotā olu dzeltenuma un baltuma analīzes modeļa risinājuma pārbaude agresīvā vidē (cehā). Uzstādīts datorredzes aprīkojums (2 kameras) un datu apstrādes bloks. Olu kvalitāte modulimir iegūti šķirotu olu kvalitātes dati no olu analizēšana, svēršanas un pakošanas iekārtas.


Projekta statuss uz 01.02.2020: Projektā ir izveidots olu skaitīšanas modelis, olu dzeltenuma un baltuma analizēšanas modelis un olu kvalitātes modelis. Projektā ir izveidoti zinātniskie materiāli.

*Putnu turēšanas ciklu modulis. Papildināta esošā datu sistēma ar putnu turēšanas ciklu modeli, ka arī nodrošināta to sasaiste ar ražošanas datiem. Veikts datu imports tehnoloģiskajā vidē, lai nodrošinātu iespēju datus apstrādāt, vizualizēt un saistīt ar jau pieejamajiem raksturlielumiem. Izveidots uz ražošanas procesa iegūtiem datiem balstīts datu vizualizēšanas risinājums.

*Olu skaitīšanas modulis. Izstrādāta olu skaitīšanas un analizēšanas sistēma, lai nodrošinātu uzskaiti par katru putnu novietni. Uztādīts datorredzes aprīkojums (5 kameras). Iegūti olu skaitīšanas un analīzes modeļa trenēšanai un prognožu veikšanai nepieciešamie dati. Veikts ražošanas procesa laikā iegūto olu skaitīšanas un analizēšanas datu imports tehnoloģiskajā vidē, lai nodrošinātu iespēju datus apstrādāt, vizualizēt un saistīt ar jau pieejamajiem raksturlielumiem.

*Olu masas un dzeltenuma analīzes modulis. Izveidots datorredzes risinājums, kas ļautu ievākt precīzus datus par baltuma un dzeltenuma kvalitāti plēstā masā. Izstrādāta olu dzeltenuma un baltuma analizēšanas sistēma. Uzstādīts datorredzes aprīkojums (2 kameras). Iegūti olu dzeltenuma un baltuma analīzes modeļa trenēšanai un prognožu veikšanai nepieciešamie dati. Veikts ražošanas procesa laikā iegūto olu dzeltenuma un baltuma analīzes datu imports tehnoloģiskajā vidē, lai nodrošinātu iespēju datus apstrādāt, vizualizēt un saistīt ar jau pieejamajiem raksturlielumiem.

*Olu kvalitātes modulis. Iegūti šķirotu olu kvalitātes dati no olu analizēšanas, svēršanas un pakošanas iekārtas. Veikts ražošanas procesa laikā iegūto olu kvalitātes radītāju datu imports tehnoloģiskajā vidē, lai nodrošinātu iespēju datus apstrādāt, vizualizēt un saistīt ar jau pieejamajiem raksturlielumiem.